Ngèlmu iku kalakone kanthi laku | lêkase lawan kas | têgêse kas nyantosani | sêtya budya pangêkêse dur angkara ||Wos Surasane tembang ing ndhuwur, yaiku?

Ngèlmu iku kalakone kanthi laku | lêkase lawan kas | têgêse kas nyantosani | sêtya budya pangêkêse dur angkara ||Wos Surasane tembang ing ndhuwur, yaiku?

  1. golek ngelmu diwiwiti kanthi tenanan
  2. golek ngelmu iku kalakone kudu rekasa
  3. bisa entuk ngelmu yen bisa ngedohi sipat kang ala
  4. yen golek ngelmu iku kanthi tenan bakal bisa kagayuh
  5. goelk ngelmu iku kudu temen lan ngedohi sipat ala supaya bisa kasil

Jawaban yang benar adalah: E. goelk ngelmu iku kudu temen lan ngedohi sipat ala supaya bisa kasil.

Dilansir dari Ensiklopedia, ngèlmu iku kalakone kanthi laku | lêkase lawan kas | têgêse kas nyantosani | sêtya budya pangêkêse dur angkara ||wos surasane tembang ing ndhuwur, yaiku goelk ngelmu iku kudu temen lan ngedohi sipat ala supaya bisa kasil.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. golek ngelmu diwiwiti kanthi tenanan adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. golek ngelmu iku kalakone kudu rekasa adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban C. bisa entuk ngelmu yen bisa ngedohi sipat kang ala adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban D. yen golek ngelmu iku kanthi tenan bakal bisa kagayuh adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban E. goelk ngelmu iku kudu temen lan ngedohi sipat ala supaya bisa kasil adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah E. goelk ngelmu iku kudu temen lan ngedohi sipat ala supaya bisa kasil.

Leave a Comment