Pandhawa iku cacahe ana lima, mula terus diarani Pandhawa lima. Yudhistira minangka pambarep Pandhawa, kang duwe watak ambeg darma lan nrimo ing pandum, adoh saka hawa nafsu. Sing nomer loro arane Raden Werkudara utawa Bima. Pawakane gedhe dhuwur tur gagah prakosa. Kang nomer telu utawa panengah Pandawa jenenge Raden Janaka kondhang baguse, prigel lan terampil manah. Dene Nakula lan Sadewa mujudake satriya kembar wuragile Pandhawa. Satriya sing pinter manah, baguse sing kondhang lan prigel kuwi nduweni paring asma?

Pandhawa iku cacahe ana lima, mula terus diarani Pandhawa lima. Yudhistira minangka pambarep Pandhawa, kang duwe watak ambeg darma lan nrimo ing pandum, adoh saka hawa nafsu. Sing nomer loro arane Raden Werkudara utawa Bima. Pawakane gedhe dhuwur tur gagah prakosa. Kang nomer telu utawa panengah Pandawa jenenge Raden Janaka kondhang baguse, prigel lan terampil manah. Dene Nakula lan Sadewa mujudake satriya kembar wuragile Pandhawa. Satriya sing pinter manah, baguse sing kondhang lan prigel kuwi nduweni paring asma?

  1. Janaka
  2. Bima
  3. Yudistira
  4. Sadewa
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. Janaka.

Dilansir dari Ensiklopedia, pandhawa iku cacahe ana lima, mula terus diarani pandhawa lima. yudhistira minangka pambarep pandhawa, kang duwe watak ambeg darma lan nrimo ing pandum, adoh saka hawa nafsu. sing nomer loro arane raden werkudara utawa bima. pawakane gedhe dhuwur tur gagah prakosa. kang nomer telu utawa panengah pandawa jenenge raden janaka kondhang baguse, prigel lan terampil manah. dene nakula lan sadewa mujudake satriya kembar wuragile pandhawa. satriya sing pinter manah, baguse sing kondhang lan prigel kuwi nduweni paring asma Janaka.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Janaka adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban B. Bima adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban C. Yudistira adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban D. Sadewa adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah A. Janaka.

Leave a Comment