Paguneman téh dilakukeun ku?

Paguneman téh dilakukeun ku?

  1. sorangan bari sorana bedas
  2. duaan tapi nu ngomongna saurang
  3. duaan atawa leuwih bari silih témpas
  4. sorangan bari sorana teu kadéngé ku batur
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: C. duaan atawa leuwih bari silih témpas.

Dilansir dari Ensiklopedia, paguneman téh dilakukeun ku duaan atawa leuwih bari silih témpas.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. sorangan bari sorana bedas adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban B. duaan tapi nu ngomongna saurang adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban C. duaan atawa leuwih bari silih témpas adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban D. sorangan bari sorana teu kadéngé ku batur adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah C. duaan atawa leuwih bari silih témpas.

Leave a Comment