Ki Hajar Dewantara Sapa kang ora tepung marang tokoh siji iki? Tokoh kang gedhe lelabuhane tumrap bangsa mligine ing jagading pendidikan ing Indonesia. Tokoh kang asma timure R,M. Soewardi Soerjaningrat, mujudake tokoh pendidikan nasional. Aktivitas wiwitan minangka jurnalis ing maneka layang kabar bebarengan karo E.F.E Douwes Dekker mandhegani De Express. Ki Hajar uga aktif minangka pengurus Boedi Oetomo apadene Sarekat Islam. Sabanjure bebarengan karo Tjipto Mangoen Koesoemo lain Douwes Dekker (kang dijuluki “Tiga Serangkai”), ngedegake “Indische Partij”, sawijining organisasi politik kapisan ing Indonesia kang kanthi tege nuntut Indonesia mardika. Ing jaman Jepang, peran Ki Hajar Dewantara manjila banget. Bebarengan kaliyan Soekarno, Hatta, lan Mas Mansyur (“Empat Serangkai”), mandhegani organisasi Putera. Nalika mardika, Ki Hajar lenggah minangka menteri pengajaran kang kawitan. Ki Hajar Dewantara miyos ing Ngayogya, tanggal 2 Mei 1889. Seda uga ing Ngayogja, tanggal 26 April 1959. Ki Hajar kajaba kalebu aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, lan politisi, uga pelopor pendidikan tumrap kaum pribumi, saat jaman penjajahan Walanda. Ki Hajar uga minangka sing ndherekake Perguruan Taman Siswa, lembaga kang menehi kalodhangan tumrap kaum pribumi, murah bisa untuk hak pendidikan kayadene para priyayi apadene wong-wong Walanda. Dina Miyose, samengko dipengeti minangka Hari Pendidikan Nasional. Perangan saka sesanti utawa semboyan riptane “Tut Wuri Handayani”, dadi slogan Departemen Pendidikan Nasional. Asmane minangka jeneng kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potrete Ki Hajar uga ngrenggani dhuwit pecahan 20.000-an.Sumber: Panjebar Semangat, No. 1 Mei 2010, kaca 7 Kapan Ki Hajar Dewantara miyos?

Ki Hajar Dewantara Sapa kang ora tepung marang tokoh siji iki? Tokoh kang gedhe lelabuhane tumrap bangsa mligine ing jagading pendidikan ing Indonesia. Tokoh kang asma timure R,M. Soewardi Soerjaningrat, mujudake tokoh pendidikan nasional. Aktivitas wiwitan minangka jurnalis ing maneka layang kabar bebarengan karo E.F.E Douwes Dekker mandhegani De Express. Ki Hajar uga aktif minangka pengurus Boedi Oetomo apadene Sarekat Islam. Sabanjure bebarengan karo Tjipto Mangoen Koesoemo lain Douwes Dekker (kang dijuluki “Tiga Serangkai”), ngedegake “Indische Partij”, sawijining organisasi politik kapisan ing Indonesia kang kanthi tege nuntut Indonesia mardika. Ing jaman Jepang, peran Ki Hajar Dewantara manjila banget. Bebarengan kaliyan Soekarno, Hatta, lan Mas Mansyur (“Empat Serangkai”), mandhegani organisasi Putera. Nalika mardika, Ki Hajar lenggah minangka menteri pengajaran kang kawitan. Ki Hajar Dewantara miyos ing Ngayogya, tanggal 2 Mei 1889. Seda uga ing Ngayogja, tanggal 26 April 1959. Ki Hajar kajaba kalebu aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, lan politisi, uga pelopor pendidikan tumrap kaum pribumi, saat jaman penjajahan Walanda. Ki Hajar uga minangka sing ndherekake Perguruan Taman Siswa, lembaga kang menehi kalodhangan tumrap kaum pribumi, murah bisa untuk hak pendidikan kayadene para priyayi apadene wong-wong Walanda. Dina Miyose, samengko dipengeti minangka Hari Pendidikan Nasional. Perangan saka sesanti utawa semboyan riptane “Tut Wuri Handayani”, dadi slogan Departemen Pendidikan Nasional. Asmane minangka jeneng kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potrete Ki Hajar uga ngrenggani dhuwit pecahan 20.000-an.Sumber: Panjebar Semangat, No. 1 Mei 2010, kaca 7 Kapan Ki Hajar Dewantara miyos?

  1. 2 Mei 1889
  2. 2 Mei 1959
  3. 20 Mei 1889
  4. 21666
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. 2 Mei 1889.

Dilansir dari Ensiklopedia, ki hajar dewantara sapa kang ora tepung marang tokoh siji iki tokoh kang gedhe lelabuhane tumrap bangsa mligine ing jagading pendidikan ing indonesia. tokoh kang asma timure r,m. soewardi soerjaningrat, mujudake tokoh pendidikan nasional. aktivitas wiwitan minangka jurnalis ing maneka layang kabar bebarengan karo e.f.e douwes dekker mandhegani de express. ki hajar uga aktif minangka pengurus boedi oetomo apadene sarekat islam. sabanjure bebarengan karo tjipto mangoen koesoemo lain douwes dekker (kang dijuluki “tiga serangkai”), ngedegake “indische partij”, sawijining organisasi politik kapisan ing indonesia kang kanthi tege nuntut indonesia mardika. ing jaman jepang, peran ki hajar dewantara manjila banget. bebarengan kaliyan soekarno, hatta, lan mas mansyur (“empat serangkai”), mandhegani organisasi putera. nalika mardika, ki hajar lenggah minangka menteri pengajaran kang kawitan. ki hajar dewantara miyos ing ngayogya, tanggal 2 mei 1889. seda uga ing ngayogja, tanggal 26 april 1959. ki hajar kajaba kalebu aktivis pergerakan kemerdekaan indonesia, kolumnis, lan politisi, uga pelopor pendidikan tumrap kaum pribumi, saat jaman penjajahan walanda. ki hajar uga minangka sing ndherekake perguruan taman siswa, lembaga kang menehi kalodhangan tumrap kaum pribumi, murah bisa untuk hak pendidikan kayadene para priyayi apadene wong-wong walanda. dina miyose, samengko dipengeti minangka hari pendidikan nasional. perangan saka sesanti utawa semboyan riptane “tut wuri handayani”, dadi slogan departemen pendidikan nasional. asmane minangka jeneng kapal perang indonesia, kri ki hajar dewantara. potrete ki hajar uga ngrenggani dhuwit pecahan 20.000-an.sumber: panjebar semangat, no. 1 mei 2010, kaca 7 kapan ki hajar dewantara miyos 2 Mei 1889.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. 2 Mei 1889 adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban B. 2 Mei 1959 adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban C. 20 Mei 1889 adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban D. 21666 adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah A. 2 Mei 1889.

Leave a Comment