Kang diarani wirama yaiku?

Kang diarani wirama yaiku?

  1. Banter alone lan munggah mudhune swara
  2. Bisa ngrasakake susah, senenge, nesu, lan sapanunggalane saka isine geguritan
  3. Obahe awak kanggo nyengkuyung kahanan kang diwaca
  4. Pocapan sing cetha nalika ngucapake aksara swara, wanda, lan tembung
  5. Semua jawaban benar

Jawaban yang benar adalah: A. Banter alone lan munggah mudhune swara.

Dilansir dari Ensiklopedia, kang diarani wirama yaiku Banter alone lan munggah mudhune swara.

Pembahasan dan Penjelasan

Menurut saya jawaban A. Banter alone lan munggah mudhune swara adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google.

Menurut saya jawaban B. Bisa ngrasakake susah, senenge, nesu, lan sapanunggalane saka isine geguritan adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali.

Menurut saya jawaban C. Obahe awak kanggo nyengkuyung kahanan kang diwaca adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain.

Menurut saya jawaban D. Pocapan sing cetha nalika ngucapake aksara swara, wanda, lan tembung adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan.

Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain.

Kesimpulan

Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah A. Banter alone lan munggah mudhune swara.

Leave a Comment