Tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan adalah…

Tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan adalah…

a. Pohon kelapa
b. Paku-pakuan
c. Bunga mawar
d. Lumut hati

Jawaban
a. Pohon kelapa

Pembahasan
Tumbuhan yang menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan adalah pohon kelapa. Paku-pakuan menggunakan spora, bunga mawar menggunakan biji dalam buah, dan lumut hati menggunakan spora.

Leave a Comment