Ikan bernapas menggunakan…

Ikan bernapas menggunakan…

A. Paru-paru
B. Insang
C. Dada
D. Mulut

Jawaban
B. Insang

Pembahasan
Pilihan A (Paru-paru) adalah organ pernapasan pada manusia, bukan pada ikan. Pilihan C (Dada) adalah bagian tubuh manusia. Pilihan D (Mulut) bukanlah organ pernapasan utama pada ikan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, yaitu insang.

Leave a Comment