Pada peta, sebuah jalan ditandai dengan garis lurus yang bergantian warna merah dan kuning. Garis merah menandakan jalan untuk kendaraan bermotor, sedangkan garis kuning menandakan jalan untuk pejalan kaki. Apa arti garis kuning pada peta?

Pada peta, sebuah jalan ditandai dengan garis lurus yang bergantian warna merah dan kuning. Garis merah menandakan jalan untuk kendaraan bermotor, sedangkan garis kuning menandakan jalan untuk pejalan kaki. Apa arti garis kuning pada peta?

a. Jalan untuk kendaraan bermotor
b. Jalan untuk pejalan kaki
c. Jalan berbahaya
d. Jalan utama

Jawaban: b. Jalan untuk pejalan kaki

Pembahasan: Dalam peta, garis kuning digunakan untuk menandakan jalan khusus untuk pejalan kaki. Garis merah biasanya digunakan untuk menandakan jalan untuk kendaraan bermotor.

Leave a Comment